Profima Sp. z o. o.


Podstawową dzialalnoscią Profima sp. z oo jest przetwarzanie odpadów pohutniczych i produkcja pełnowartościowych wyrobów. W maju 2012 roku Profima sp. z o.o. zakupiła działkę wraz z zalegającą na niej hałdą żużla. Żużel powstał w wyniku wieloletniej (od połowy XIX wieku) działalności górniczej i hutniczej w Szklarach, powiat Ząbkowice Śląskie. Działalność huty żelazoniklu została zakonczona z przyczyn ekonomicznych i ekologicznych w latach osiemdziesiątych.halda3.jpg


Zalegający na hałdzie żużel żelazoniklowy (nazywany tez poniklowym) składa sie z nastepujących głównych związków chemicznych: SiO2 - 36,51%, Fe2O3 - 35,75%, Al2O3 - 12,64%, CaO – 10,39% i MgO - 2,21%. Skład chemiczny, stosowana technologia (wytop w wysokich temperaturach) oraz kilkudziesięcioletni okres sezonowania na hałdzie spowodowały, ze charakteryzuje sie on korzystnymi własciwosciami fizycznymi, w tym: twardością, opornością na polerowanie, mrozoodpornoscią i niską nasiśkliwoscią. Zalety uzupełnia to, ze zarówno w trakcie składowania jak i przeróbki (rozdrabniania) nie są przekraczane dopuszczalne normy środowiskowe, w tym takie jak; promieniotwórczość, czy emisja azbestu.


Spółka wykonała na hałdzie niezbędne prace przygotowawcze (droga dojazdowa, wały ochronne itp.) i zrealizowala próbną produkcję kruszyw z żużla.

W celu wykorzystania wyjątkowo dobrych własciwosci materiałów pozyskiwanych z przerobu żużla żelazoniklowego zaprogramowano badania mające na celu zastosowanie ich, jako grysy do wierzchniej (ścieralnej) warstwy asfaltów a także do produkcji betonów oraz ścierniw.


2014

: