Ekologia

Profima sp. z o.o. podjeła działania w wyniku, których po przetworzeniu żużla zostanie zlikwidowana hałda a odzyskany teren będzie można wykorzystać do dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej. Ważnym efektem ekologicznym bedzie to, że kruszywa wyprodukowane z żużla zastąpią kruszywa naturalne – skały, dzięki czemu zmniejszy się powierzchnia kamieniołomów – wyrobisk.


halda4


Przeprowadzono kompleksowe analizy pod kątem zawartości substancji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko w żużlu i jego produktach. Wyniki niezależnych badań wykazały, ze zarówno w procesie składowania, przewozu, przerobu jak w zastosowaniach produktów nie są przekraczane normy środowiskowe.

Spółka uzyskała decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie z dnia 04.08.2010 r. zezwalajacą na usunięcie drzew i krzewów porastajacych hałdę. W miejsce usuniętych roślin na wskazanych w decyzji działkach zostały wykonane nasadzenia kompensacyjne. Uzyskano także decyzje Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach śląskich Nr 29/O/2012 z dnia 23.10.2012 r. zezwaląjacą spółce na wydobycie odpadów pohutniczych i produkcję kruszyw. Zgodnie z tą decyzją przygotowano teren hałdy do eksploatacji, m.in. wykonano wały zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem sie pyłu i hałasu. Produkcja prowadzona jest zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska.


ekologia
2014

: