Produkty


Oferujemy do sprzedaży następujące produkty:


  1. Kruszywo o wymiarach: 3-8 mm,
  2. Kruszywo o wymiarach: 8-11 mm,
  3. Kruszywo o wymiarach: 11-16 mm
  4. Mieszanka kruszywa o wymiarach: 0-31,5 mm


kruszywa
kruszywo
kruszywa


Produkty posiadają następujące właściwości:


tabela


2014